نگارش و ویرایش کاورلتر

کاورلتر جزء نوشته‌هایی است که در هنگام درخواست کاری یا تحصیلی به عنوان پیشینه و یا سابقه کاری یا تحصیلی خود به موسسه مورد نظر ارسال می‌کنید. کاورلتر نامه‌ای برای معرفی، بیان فعالیت‌ها و مهارت‌های تخصصی و غیرتخصصی فرد، به اساتید یا ارگان‌هایی است که وی برای اخذ پذیرش در آن‌ها اقدام کرده است. در واقع نه تنها کاورلتر بایستی یک دید کلی از رزومه شما را بدهد بلکه مسئول پذیرش را با مهارت‌ها و توانایی‌هایتان آشنا سازد، تا آن‌ها مشتاق شوند که رزومه شما را مورد مطالعه قرار دهند.

Immiex image

بخش های کاورلتر

معرفی

در این بخش از نامه، در یک پاراگراف خود را معرفی کنید و بگویید که برای چه فیلدی درخواست می‌دهید. همچنین علت خود را مشخص کنید که چرا شما به آن موقعیت و سازمان خاص علاقه‌مند هستید.

بدنه نامه:

در این قسمت تجربیات خود را در زمینه کاری و تحصیلی ارائه دهید. این امر سبب می‌شود تا توانایی و مهارت‌های چندگانه شما برای آن نهاد مورد نظر مشخص گردد.

پایان نامه: آخرین بند

  • در نظر داشته باشید که حتما به طور خلاصه بیان کنید که چرا شما یک نامزد مناسب برای این شغل هستید.
  • برای انجام مصاحبه با آن موسسه، با نوشتن اطلاعات تماس که شامل تلفن و ایمیل می باشد، تمایل خود را نشان دهید. حتما از وارد کردن اطلاعات تماس خود در نامه و آدرس شخصی خود اطمینان حاصل کنید.
  • تشکر از خواننده به خاطر صرف زمان مورد نیاز جهت مطالعه نامه شما
برای تهیه و نگارش کاورلتر خود روی تخصص و توانمندی ما حساب کنید.