وقت سفارت

Immiex image

با توجه به ویزای درخواستی خود می بایست مراحلی را طی نمایید که به شرح ذیل می‌باشد:

  1. با توجه به کشور مقصد در صورت نیاز می بایست با افسران ویزای کشور مربوطه، مصاحبه نمایید.
  2. برای تحویل مدارک و انگشت نگاری به سفارت مراجعه کنید

به دلیل ازدیاد درخواست متقاضیان در عرصه ویزا، سفارت خانه‌ها و کنسول‌گری‌ها تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از شلوغی و ازدحام متقاضیان، سیستم تعیین وقت سفارت را پیاده‌سازی نمایند که به اصطلاح وقت سفارت در اصل همان نوبت بانکی می باشد. با این تفاوت که چند دقیقه و یا چند ساعت بعد نوبت مراجعه شما به سفارت فرا نمی‌رسد بلکه ممکن است، ۱ روز، ۱ ماه و حتی ۱ سال به طول انجامد.