دوره های آموزشی زبان انگلیسی 

سطح های زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دارای سطوح مختلفی می باشد که زبان آموزان براساس آن از لحاظ دانش زبانی سنجیده می شوند و برای یادگیری زبان انگلیسی براساس این سطوح دسته بندی می شوند و به آموزش زبان انگلیسی می پردازند. هر سطح نشان دهنده میزان مهارت زبان آموزان برای دریافت مدرک های بین المللی زبان است. در نتیجه آشنایی با استانداردهای سطح های مختلف زبان برای اهدافی که ما از یادگیری زبان دنبال می کنیم حائز اهمیت می‌باشد:

۱. سطح پایه یا مبتدی ( A1 ) Elementary
۲. سطح پایه یا مبتدی ( A2 ) Pre-Intermediate
۳. سطح متوسطه ( B1 ) Intermediate
۴. سطح متوسطه ( B2 ) Upper-Intermediate
۵. سطح پیشرفته ( C1 ) Advanced
۶. سطح پیشرفته ( C2 ) Proficiency
Immiex image
برای شرکت در دوره های آموزش بین المللی زبان انگلیسی با ما تماس بگیرید.
با ما شما به آرزوهایتان می‌رسید.چشم هایمان را با آب زلال بشوییم، دنیا رنگ و بوی دیگری دارد.