ثبت شرکت در داخل کشور

شرکت های تجاری به شرح مذکور به شرکت هایی می گویند که ضمن انجام روند پیشروی امورات بازرگانی و مالی با هدف انعقاد قراردادهای کاملا رسمی که بین دو یا چند نفر با منصوب نمودن میزان سرمایه، و همچنین میزان سود دریافتی و تعیین حدود مسئولیت‌ها تنظیم می گردد، تأسیس می شود.

شرکت ها غالبا در چندین دسته تقسیم می گردند که به شرح ذیل می باشد:

شرکت‌های تجاری-سهامی خاص

شرکت‌های تجاری-سهامی عام

شرکت‌های تجاری با مسئولیت محدود

شرکت‌های تجاری نسبی

شرکت‌های تجاری تضامنی

شرکت‌های تجاری مختلط سهامی

شرکت‌های تجاری مختلط غیرسهامی

شرکت‌های تجاری تعاونی تولید و مصرف

Immiex image

در ادامه به تعریف هر کدام از نوع شرکت ها می پردازیم تاشما بزرگواران با تکیه بر دانش تیم فوق حرفه ایی حقوقی “هلدینگ GTC” نسبت به فعالیت خود آگاهانه عمل نمائید .

شرکت تجاری سهامی خاص

به شرکتی، سهامی خاص گفته می شود که متشکل از حداقل 3 نفر اعضا باشد .لازم به ذکر است که سهامداران آن لزوما خاص هستند. در این نوع شرکت، یک نفر مدیر عامل و الباقی اعضای هیئت مدیره محسوب می گردندکه الزامی نمی باشد حتما سهامدار شرکت باشند.
احداث کردن شرکت سهامی خاص از جانب هر شخصی امکان پذیر بوده و هیچ گونه محدودیتی در انتخاب نوع فعالیت خود ندارد. همچنین، سرمایه اولیه این نوع شرکت ها توسط موسسین آن ها پس از ثبت، تامین شده و هر کدام از آن ها به عنوان سهامدار، با توجه به میزان سهام خود، باید در برابر بدهی ها و تعهدات شرکت پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی خاص، سهام هر یک از شرکا می تواند از طریق مجمع عمومی (نه بورس)، خرید و فروش شده و مردم نیز می توانند در این معاملات شرکت نمایند. البته، مجمع عمومی تشکیل شده از تمام سهامداران یک شرکت می باشد که در آن، تمامی اعضا حق رای خواهند داشت و نظرات مطرحی تک به تک به عنوان رای گذاشته می شوند. شرکت های سهامی خاص برای رسیدن به مرحله ثبت شدن طبق ماده 107 لایحه قانون تجارت حداقل تعداد اعضای هیات مدیره 5 نفر است که شامل 3 نفر سهامدار شرکتی ( حداقل ) و 2 نفر بازرس می باشد.

موارد حائز اهمیت در ثبت شرکت سهامی خاص

 • نقل و انتقال سهام صرفا در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد.
 • برای تاسیس شرکت و واگذاری سهام، به تشکیل مجمع عمومی نیاز می باشد.
 • مجمع عمومی باید دارای ناظر باشد.
 • نام شرکت بهتر است شامل عنوان سهامی خاص باشد، اما عدم رعایت آن جرم محسوب نمی شود.
 • اساسنامه یا شرکتنامه به منظور اثبات همکاری شرکا، الزاماباید توسط تمامی اعضا امضا گردد.
 • شرکا مجاز اند تا 10 برابر سرمایه خود، از بانک تسهیلات دریافت نمایند.
 • نباید بین اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت، نسبتی خانوادگی یا خویشاوندی وجود داشته باشد.
 • ابتدا به ساکن، 35 درصد سرمایه شرکت باید در بانک سپرده گذاری شده و به اعضا اعلام شود. 65 درصد دیگر باید طی 5 سال، تامین و مراتب آن به اداره ثبت اطلاع داده شود.
 • 65 درصد باقیمانده از سرمایه می تواند بین شرکا تقسیم و حتی به مردم فروخته شود.
 • حداقل سرمایه لازم برای ثبت این نوع شرکت، 100 هزار تومان بوده که بعد از مدتی، می تواند از همان 35 درصد بلوکه شده در بانک تامین شود.

ویژگی ثبت شرکت سهامی خاص

 1. استفاده از وجوه تایید شده به نام شرکت در شرف تاسیس
 2. صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم
 3. تبدیل سهامی خاص به عام
 4. انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت :
  موسسین این گونه شرکت ها بدون نیاز به پذیره نویسی و جذب بخشی از سرمایه توسط مردم با شرایط سهل تر نسبت به شرکت سهامی عام تشکیل می شوند ، به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورتجلسه ای که به امضاء کلیه آن ها می رسد قید می شود و هر کس در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فورا پرداخت نماید نوشته و امضاء می کند.

ارکان مهم شرکت سهامی خاص

 1. رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی )
 2. رکن اداره کننده ( هیات مدیره )
 3. رکن کنترل کننده ( بازرس یا بازرسان )

قالب شرکت سهامی خاص برای تعداد شرکاء زیاد و سرمایه‌های بزرگ‌تر طراحی شده است چرا که ، ساز و کار اداره شرکت سهامی خاص به گونه‌ای است که برای انجمن نمودن تعداد زیادی مشارک مناسب است.

طبق ماده 147 اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

 • اشخاص مذکور در ماده ی 111 قانون تجارت ( محجورین ، ورشکستگان و محرومین از حقوق اجتماعی )
 • مدیران و مدیر عامل شرکت
 • اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • هر شخصی از اشخاص مذکور در بند 2 ، حقوق دریافت می کند

قوانین انتخاب نام حقوقی شرکت

 1. دارای معنا و مفهوم باشد.
 2. با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد.
 3. سابقه ثبت نداشته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • اساسنامه شرکت با امضای سهامداران در 2 نسخه
 • اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص با امضای کلیه سهامداران
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین در 2 نسخه
 • تاییدیه تعیین اولین مدیران و بازرسان
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • گواهی عدم سوء پیشینه تمامی اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسان
 • تاییدیه واریز حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت به حساب بانکی
 • اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه (در صورت داشتن نماینده قانونی)
 • در صورت داشتن سهامدار خارجی اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده حقوقی سهامداران خارجی
 • کپی روزنامه رسمی شخص حقوقی با آخرین تغییرات (در صورت حقوقی بودن سهامداران یا اعضای هیئت مدیره)
 • نامه ای جهت معرفی نماینده شخص حقوقی و کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی او (در صورت حقوقی بودن سهامداران یا اعضای هیئت مدیره)
 • کپی برابر اصل پاسپورت برای اشخاص حقیقی و گواهی ثبت آخرین وضعیت شرکت برای اشخاص حقوقی (در صورت خارجی بودن سهامداران)
 • اقرارنامه ای جهت اثبات عدم رابطه خانوادگی و خویشاوندی بین اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت

شرکت تجاری سهامی عام

شرکت سهامی عام با تعداد افراد زیادی تشکیل شده و سهامداران آن مجاز اند مردم عادی نیز باشند. در این نوع شرکت، مدیر عامل یک نفر و مابقی افراد اعضای هیئت مدیره بوده که ضرورتی بابت سهامدار بودن آن ها وجود ندارد. تاسیس شرکت سهامی عام توسط هر فردی امکان پذیر بوده و در انتخاب نوع فعالیت خود، از هیچ محدودیتی برخوردار نمی باشد.

علاوه بر این، سرمایه این نوع شرکت ها توسط خرید و فروش سهام در بازار بورس تامین می شود. به این صورت که موسسین شرکت، سهام خود را وارد این بازار کرده و آن ها را به مردم عادی می فروشند. از این رو، تمام بدهی ها و قروض شرکت بر میزان ارزش سهام آن در بازار بورس، تاثیر گذار خواهد بود.

نکته قابل توجهی که درباره شرکت های سهامی عام وجود دارد این است که تاریخ پذیره نویسی پس از انتشار آگهی تاسیس شرکت، باید جهت خرید و فروش سهام در بازار بورس، در تاریخ مشخصی به مردم عادی اعلام شود.

لازم به ذکر است هر فردی که در شرکت سهامی عام، سهامی خریداری کند، سهامدار آن محسوب شده و بعنوان عضو مجمع عمومی شرکت، حق رای خواهد داشت.

قوانین شرکت سهامی عام

 1. محدودیتی در تعداد اعضای هیئت مدیره وجود ندارد.
 2. نام شرکت بهتر است شامل سهامی عام باشد، اما بکار نبردن آن جرم محسوب نمی شود.
 3. حداقل سرمایه اولیه لازم برای ثبت این نوع شرکت، 5 میلیون ریال می باشد.
 4. اساسنامه یا شرکت نامه برای اثبات همکاری شرکا، می بایست توسط همه آن ها امضا شود.
 5. نقل و انتقال سهام در بازار بورس انجام شده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد.
 6. مجمع عمومی شرکت برای تصمیمات کلی شرکت و رای گیری درباره آن ها تشکیل می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

 • اساسنامه تایید شده توسط مجمع عمومی شرکت در 2 نسخه
 • تاییدیه واریز سرمایه اولیه شرکت به حساب بانکی
 • مجوز ثانویه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • صورت جلسه هیئت مدیره در 2 نسخه
 • صورت جلسه مجمع عمومی شرکت جهت تصویب اساسنامه، تعیین اعضای هیئت مدیره و انتخاب بازرسان

مدارک لازم برای دریافت مجوز پذیره نویسی

 • اعلامیه پذیره نویسی با امضای تمامی موسسین شرکت در 2 نسخه
 • کپی برابر با اصل مدارک شناسایی موسسین شرکت
 • جواز کسب در صورت نیاز
 • فرم تکمیل شده تعیین نام شرکت
 • اساسنامه شرکت در 2 نسخه
 • اظهارنامه ثبت شرکت در 2 نسخه
 • مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تاییدیه واریز سرمایه اولیه شرکت به حساب بانکی

پذیره نویسی در شرکت سهامی عام

تعریف پذیره نویسی به اقدام حقوقی که شخص متعهد می شود با به اشتراک گذاشتن بخشی از سرمایه خود در شرکت سهامی عام شریک شود، گفته می شود.

شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداکثر پنج نفر داشته باشد که از بین افراد صاحبان سهام انتخاب می شود، تعداد پذیره نویسان باید طوری باشد که کل شرکاء از پنج نفر کم تر نباشد و لازم به ذکر است که قانون گذار حداکثر شرکاء را مشخص نکرده و ممکن هر شرکتی از صدها و هزاران شریک تشکیل شده باشد .
همه اشخاصی که اهلیت دارند و می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند که می تواند از اشخاص حقیقی و یا حتی اشخاص حقوقی نیز باشند. اشخاص با ملیت غیر ایرانی حق پذیره نویسی در ایران را ندارند و طبق اصل 81 دادن امتیازات به آن ها را ممنوع کرده است که شامل تشکیل و ثبت شرکت می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته می شود که از حداکثر 2 نفر تشکیل شده (در ایران) و هر یک از شرکای آن مبلغی را به عنوان سرمایه وارد شرکت می کنند. در این نوع شرکت، یک نفر مدیر عامل، یک نفر رییس هیئت مدیره و مابقی اعضای آن محسوب  می شوند که الزامی نیست جزء سهامداران شرکت باشند.
در نتیجه از سرمایه گذاری، سهام شرکت بین شرکا نسبت به سرمایه هر کدام، تقسیم می شود و هر کدام از این سهامداران با توجه به میزان سهم خود، وظایف تعریف شده ای در شرکت بر عهده گرفته و مسئول تعهدات و قروض آن می باشند.
هر شخصی امکان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را دارد و  لازم به ذکر است حوزه فعالیت نوع شرکت باید در زمینه امور تجاری مانند صادرات و واردات باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و مدیران
 • گواهی عدم سوء پیشینه تمامی سهامداران و اعضای هیئت مدیره
 • تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
 • اساسنامه شرکت با امضای کلیه سهامداران در 2 نسخه
 • شرکت نامه با امضای کلیه سهامداران در 2 نسخه
 • تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود با امضای کلیه سهامداران در 2 نسخه
 • صورت جلسه موسسین و هیئت مدیره با امضای سهامداران و بازرسین در 2 نسخه
 • جواز کسب در صورت نیاز، بنا به تشخیص کارشناسان اداره ثبت شرکت ها
 • تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن ها
 • معرفی نامه نمایندگان، در صورت حقوقی بودن سهامداران و اعضای هیئت مدیره

شرکت تجاری نسبی

با توجه به ماده 183،184، 185 قانون تجارت منظور از شرکت نسبی، سطح مسئولیت شرکای آن است. در ثبت شرکت نسبی ، مسئولیت هر یک از شرکا با توجه به مقدار سرمایه‌ای است که هر کدام در شرکت دارند.

شخصیت شرکا در شرکت نسبی بسیار حائز اهمیت می باشد و اعضاء باید برای امور مهم و اساسی با هم اتفاق نظر داشته باشند. نکته قابل توجه در شرکت های نسبی به این صورت است اگر شرکا تصمیم بر نقل و انتقال سهم خود داشته باشند الزامیست مابقی سهامداران رضایت خود را اعلام نمایند. اگر یک شریک جدید با هدف افزایش سرمایه عضو شرکت شود، بر همین مبنا در قرض‌های شرکت سهیم می‌شود.

در این شرکت‌ها، شرکا مجاز نیستند با شرکت رقابت کنند. هیچ شریکی اجازه ندارد بدون رضایت باقی شرکا تجارتی را که مشابه تجارت شرکت است برپا کند و اجازه ندارد مدیر یک شرکت دیگر با تجارت مشابه شرکت مذکور باشد.

مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه ای است که به شرکت آورده اند. بدین معنا که اگر شرکت نسبی منحل شده و دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد، مسئولیت هر کدام از شرکای شرکت به نسبت سرمایه آن ها در شرکت خواهد بود که به آن ، مسئولیت نسبی گفته می شود . به عنوان مثال فرض کنید ، سرمایه شرکت نسبی ای 10 میلیون تومان بوده و آورده یکی از شرکا به شرکت 5 میلیون تومان. حال اگر شرکت نسبی منحل شده و دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت که 20 میلیون تومان بوده کافی نباشد، شریک مذکور مسئول پرداخت 10 میلیون تومان از بدهی های شرکت خواهد بود.

نکات حائز اهمیت در ثبت شرکت نسبی

 1. وجود حداقل دو شریک.
 2. پرداخت کل سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد، به همین دلیل طبق قانون انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری الزامی است).
 3. در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک عنوان شود.

نام گذاری شرکت‌های نسبی

طبق ماده 184 قانون تجارت نحوه نام گذاری مطابق این ماده: « در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل نام یک نفر از شرکا باید ذکر شود و در صورتی که اسم شرکت شامل تمام شرکا نباشد پس از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عباراتی مانند (شرکا) و یا (برادران) الزامی است».

 • در نام این شرکت تجاری، لزوما باید عبارت ( شرکت نسبی ) قید شود.
 • نام شرکت نسبی باید دربردارنده نام حداقل یکی از شرکا شرکت باشد.
 • لازم به ذکراست زمانی که تعداد شرکای یک شرکت زیاد بوده یا به هر دلیل دیگری، نام تمام شرکا در نام شرکت قید نشود، بعد از اسم شریکی که در نام شرکت آمده، عباراتی نظیر (شرکا) و یا (برادران) باید قید گردد تا نشان دهنده آن باشد که در این شرکت، بیش از یک شریک وجود دارد.
 • علاوه بر شرایط ماده 184 قانون تجارت، در انتخاب نام گذاری شرکت نسبی، باید به این نکته نیز توجه فرمائید که به طور کلی، در هنگام ثبت شرکت نسبی، نام شرکت نسبی باید مطابق با شرایط اعلام شده توسط مرجع ثبت شرکت ها باشد. به عنوان مثال، نام شرکت نسبی نباید لاتین باشد.

ارکان مهم شرکت های نسبی

اداره این شرکت‌ها معمولا با شرکا است و مقرراتی مربوط به سمت مدیریت، دقیقا شبیه به مقررات مدیریت در شرکت‌های تضامنی است. پس در این شرکت‌ها حداقل یک نفر به عنوان مدیر انتخاب می‌شود که مسئولیت او همانند مسئولیت یک وکیل در مقابل موکل خویش است. اختیارات مدیر در اساسنامه ذکر می‌شود. اگر شرکت در اثر اقدام مدیریت دچار زیان شود، چنانچه اقدام مدیر در حوزه‌ اختیارات او باشد، مسئولیت آن متوجه مدیر نیست؛ ولی اگر آن عمل جزو اختیارات مدیر نباشد، مدیر مسئول آن زیان می‌باشد. انتخاب مدیر می‌تواند از بین شرکا و یا حتی خارج از شرکا باشد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت های نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه‌
 2. دو نسخه تقاضانامه‌
 3. دو نسخه اساسنامه‌
 4. تکمیل فرم تعیین نام بر اساس اولویت
 5. دریافت مجوز فعالیت از مراجع مربوطه (برای موضوعی که نیاز به مجوز دارد)
 6. اصل مدارک احراز هویت تمامی شرکا، مدیران و هیات نظارت (زمانی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر است)
 7. گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضا هیات مدیره و مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه‌ مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه‌ (در صورتی که ثبت شرکت توسط یک وکیل انجام شده باشد)

ثبت شرکت، اقدام نهایی برای تاسیس شرکت است. طبق قانون ثبت شرکت کامل کننده‌ همه‌ شرایط تشکیل شرکت است. اقدام بعدی نیز آگهی شرکت‌نامه و همینطور پیوست‌های آن در یکی از روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار است.

شرکت های تجاری تضامنی

شرکت تضامنی به واسطه دو یا چند نفر تشکیل شده که معمولا با ضمانت معتبرتری به فعالیت های تجاری پرداخته و تمام شرکا در صورت کافی نبودن بودجه شرکت، مسئول تعهدات و قروض آن می باشند. تاسیس یک شرکت تضامنی می تواند توسط هر فردی انجام شود و آن فرد باید حتما شرکت را ضمانت نماید.
از آنجایی که وظایف شرکت تضامنی بسیار سنگین است، هر شخصی (حقیقی و حقوقی) تمایل به تاسیس آن ندارد؛ مگر این که نوع فعالیت آن نیاز به ثبت چنین شرکتی را داشته باشد. همچنین، شرکای این نوع شرکت ها افراد بالغی بوده که لزوما در حوزه تجارت نیستند.
یکی از دلایل مهم و اصلی انتخاب و ثبت شرکت تضامنی توسط برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی این است که می خواهند اعتماد مشتریان را به خود جلب نمایند. ضمن این موضوع  مشتریان می توانند برای حل مشکلاتی که با آن ها مواجه می شوند، از اشخاص حقیقی شرکت (نه کل شرکت) کمک های لازم را دریافت نمایند.

نکته قابل توجه * هر تصمیمی كه بین شركاء برخلاف این صورت پذیرد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم یكن باطل خواهد بود (ماده 116 قانون تجارت)

قوانین شرکت تضامنی

 • شرکتنامه صرفا به شرط موافقت تمامی شرکای شرکت، قابل تغییر می باشد.
 • جهت افزایش اعتبار و ضمانت شرکا، عبارت تضامنی و حداقل نام یکی از آن ها باید در نام شرکت قید شوند.
 • سرمایه اولیه ثبت این نوع شرکت، حداقل یک میلیون ریال بوده که در اختیار مدیران شرکت قرار می گیرد.
 • قبل از تاسیس شرکت، سرمایه نقدی آن باید به حساب بانکی شرکت واریز شود.
 • تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا باید به اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی، ارائه شود.
 • هر شریکی تنها به شرط رضایت تمام شرکا، اجازه نقل و انتقال سهم خود به دیگری را دارد.
 • میزان سود و منافع دریافتی هر یک از شرکا از شرکت، به میزان سهم الشرکه آن ها بستگی دارد.
 • حتی در صورت بالا بودن میزان قروض شرکت، هیچ کدام از شرکا با هر سهمی که دارند، نمی توانند از پرداخت آن ها امتناع نمایند.
 • اگر شریکی که اسم او در نام شرکت قید شده به هر دلیلی، دیگر در شرکت حضور نداشته باشد، نام او از اسم شرکت حذف و نام شریک دیگری جایگزین آن خواهد شد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 • اساسنامه شرکت در 2 نسخه
 • تقاضانامه ثبت شرکت در 2 نسخه
 • صورت جلسه هیئت مدیره در 2 نسخه
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در 2 نسخه
 • جواز کسب در صورت نیاز
 • فرم تکمیل شده انتخاب نام شرکت
 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمامی شرکا، مدیران و اعضای هیئت نظارت
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه شرکا و مدیران
 • اصل وکالتنامه شرکت (در صورت داشتن نماینده قانونی)

شرکت های مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی( ثبت شرکت مختلط سهامی ) به شرکتی گفته می شود که بین شرکای سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد البته لازم به ذکر است ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی می باشد. شریک سهامی به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد اما شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است بر شرکت  متحمل شود که در هر دو مورد ( شریک سهامی و شریک ضامن ) مطابق با قوانین مربوطه مندرج در قانون خواهد بود.

قوانین شرکت های تجاری مختلط سهامی

 • عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن در اسم شرکت قید می شود
 • متشکل از دونوع شریک ( ضامن و تضامنی ) است.
 • پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه انجام می پذیرد.
 • میزان سهام غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
 • دارای سه نوع مجمع : 1- مجمع عمومی موسس 2- مجمع عمومی عادی 3- مجمع عمومی فوق العاده است.

نکته: مجمع عمومی عادی حق انتخاب مدیران را ندارند زیرا مدیریت شرکت مخصوص شرکا ضامن است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی مختلط

 • نام شرکت ( سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص مانند اشخاص، گیاهان و …. ) در ادامه شرایط انتخاب نام شرکت را به صورت کامل توضیح میدهیم.
 • موضوع فعالیت: ( در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت اخذ مجوز قبل از اقدام به ثبت الزامی است )
 • میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و مبلغ اسمی هر سهم و مشخصات کامل شناسنامه ای سهامداران
 • نشانی و کدپستی مرکزاصلی
 • نشانی و کدپستی شعبه در صورت وجود
 • نام و مشخصات کامل مدیرشعبه ( مدیرعامل نمی تواند مدیر شعبه باشد)
 • نام موسسین و مشخصات کامل هویتی سهامداران و اعضا هیات مدیره ( مشمول مدیرعامل ، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و……….)
 • نام و مشخصات کامل هویتی بازرسین : ( بازرس اصلی و علی البدل)
 • تعیین شخص منتخب دارا بودن  حق امضا
 • ارسال مدارک هویتی کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص ( اعم از شرکا و اعضاء هیئت مدیره )
 • ایجاد فایل کاربری در ثنا (به صورت حقوقی )

قوانین نام گذاری در شرکت های سهامی مختلط

 • از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد.
 • نام مذکور الزامیست جدید باشد.
 • دارای معنا و مفهوم و ریشه فارسی باشد.
 • با فرهنگ اسلامی – ایرانی مطابقت داشته باشد.
 • استفاده از اعداد به صورت ( 1.2.3 و…. ) مجاز نمی باشد اما به صورت ( یک ، دو ، سه ) بلامانع است.
 • از اسامی متبرکه و شهید،آزاده، موزه،کیش، ثبت ، نیروی انسانی،اینترنت و… استفاده نگردد.
 • استفاده از رنگها ، اسامی شهرها در اسم شرکت مانعی ندارد.

نکاتی که بسیار حائز اهمیت می باشد

 • کلیه اعضا شرکت الزامیست دارای برگه گواهی سو پیشینه از پلیس 10+ باشند
 • ارسال اصل نسخه فیزیکی گواهی مربوطه به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است
 • پس از ثبت شرکت می توانید اقدام به ثبت لوگو برای شرکت نمایید
 • پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه انجام می پذیرد
 • در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد

ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی در عنوان شرکت مختلط برای شرکت‌هایی به کار می‌رود که شرکا در آن جایگاه مشابهی ندارند.قابل توجه است که مسئولیت و حدود اختیارات شرکا متفاوت است. در حقیقت این نوع شراکت صرفا در شرایط ویژه کاربرد دارد. برای نمونه افراد نخبه که ایده های خلاقانه‌ای برای تولید کالا یا خدمات جدیدی آماده ارائه دارند،می توانند از این قالب استفاده نمایند. آنها با یافتن فرد یا افراد سرمایه‌دار می‌توانند ایده های خود را به مرحله تولید برسانند. البته شایان ذکر است جلب اعتماد متقابل در این شراکت کار آسوده ای نیست. در صورتی که هر دو طرف صادقانه اجرا کنند این شراکت یک معامله دو سر سود است. از طرفی دیگر اختراع تازه‌ای به مرحله تولید می‌رسد و مخترع کسب درآمد خواهد داشت و در صورت کاربردی بودن محصول، سود چشم گیری سهم شریک ضامن می‌شود. این امر در توسعه اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی نیز تأثیر بسزایی دارد.

شرکت مختلط غیرسهامی متشکل از دو گروه شریک هستند

 • شرکای ضامن

برای راه‌اندازی یک شرکت مختلط غیرسهامی وجود حداقل یک شریک ضامن الزامیست . شریک یا شرکای ضامن در واقع تأمین‌کننده سرمایه شرکت هستند. آنها به صورت تضامنی مسئولیت تمام تعهدات شرکت را برعهده می‌گیرند.

 • شرکا با مسئولیت محدود

گروه دوم شریکان در این نوع شرکت‌ها دارای مسئولیت محدود هستند. شرکا با مسئولیت محدود حق دخالت در امور اجرایی شرکت را ندارند. این افراد صرفا می‌توانند بر امور شرکت نظارت داشته باشند.

قوانین ثبت شرکت های مختلط سهامی

 • حضور حداقل یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود برای تشکیل این شرکت ضروری است.
 • تنظیم شرکت‌نامه بین شرکا اوّلین گام تأسیس شرکت مختلط غیرسهامی محسوب می‌شود.
 • تدوین اساس‌نامه شرکت که در آن نحوه اداره امور شرکت و حقوق و اختیارات شرکا تعیین می‌شود.
 • تعیین مدیریت شرکت که باید با شرکای ضامن باشد. البته در صورت رضایت شرکای ضامن، امکان انتخاب یکی از شرکا با مسئولیت محدود نیز برای مدیریت وجود دارد.
 • اگر یکی از شرکا با مسئولیت محدود معامله‌ای انجام دهد مسئولیت او در برابر تعهدات این معامله تضامنی خواهد بود. مگر آنکه در معامله مذکور او به عنوان نماینده شرکت معرفی شده باشد.
 • شرکا با مسئولیت محدود، حق نظارت کامل بر امور شرکت را دارا هستند. بنابراین ایشان باید به کلیه اسناد، مدارک و دفاتر شرکت دسترسی داشته باشند.
 • شرکا با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی‌توانند تمام یا بخشی از سهام خود را به شخص ثالثی واگذار کنند.

قوانین انتخاب نام شرکت

 • نام شرکت الزامیست دارای لغت فارسی و معنادار باشد.
 • نام شرکت باید مفهوم مناسبی داشته باشد و شرایط عرف را در برگیرد.
 • در نام شرکت باید پیش گفتار “مختلط غیرسهامی” وجود داشته باشد.
 • در نام شرکت باید حداقل نام یکی از شرکای ضامن وجود داشته باشد.
 • اسامی شرکا با مسئولیت محدود نباید در نام شرکت باشد.

نحوه تقسیم سود در شرکت مختلط غیرسهامی

توافقات تصویب شده که در شرکت‌نامه یا اساسنامه ذکر شده مبنای تقسیم سود در شرکت است. اگر قواعد مشخصی برای این امر تعیین نشده باشد تقسیم سود بر مبنای سهم‌الشرکه صورت می پذیرد. در این زمینه تفاوتی بین شرکای ضامن و شرکا با مسئولیت محدود نیست. البته زمانی تقسیم سود بین شرکا انجام می‌شود که نقصان سرمایه برای شرکت ایجاد نشود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

 • ارائه فهرست اسامی اعضای شرکت
 • شرکت ‌نامه رسمی با درج امضاء تمام شرکا
 • اساس‌نامه شرکت با امضاء و تأیید تمام شرکا
 • گواهی مدیر شرکت در مورد تعهد پرداخت سرمایه شرکت و حداقل پرداخت یک سوم از سرمایه شرکت.
 • صورت‌جلسه اولین مجمع عمومی مؤسسین شرکت
 • مجوز فعالیت شرکت (در صورت نیاز)
 • مدارک احراز هویت اعضای شرکت
 • گواهی عدم سوء‌پیشینه تمام اعضای شرکت
 • اطلاعات کامل در مورد آدرس محل شرکت

شرکت‌های تجاری تعاونی تولید و مصرف

مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای نمونه همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می‌نمایند. حقیقتا اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که برای نمونه در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیرضروری در کسب و تجارت و صاحبان این‌گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نباشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

شرکت های تعاونی به چندین دسته تقسیم می گردد

1- شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید و مجموعاً یک واحد تولیدی را در آن اداره می‌نمایند.

2- شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید. آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.

شرکت‌های تعاونی تولیدی مانند دامداران، کشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تأمین نیازهای خود از نوع تعاونی های توزیعی (تأمین‌کننده نیاز تولیدکنندگان) محسوب می‌شوند.

شرکت های تعاونی از منظر عضویت به دو گروه تقسیم می‌شوند

شرکت تعاونی عام

عضویت در این نوع شرکت تعاونی، برای تمامی افراد مجاز می باشد و تعداد اعضای آن دست کم 500 نفر می باشد. همچنین، موسسین شرکت جهت تامین بخشی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن، می توانند سهام شرکت را به مردم عادی بفروشند.

شرکت تعاونی خاص

عضویت در این نوع شرکت تعاونی، تنها برای گروه خاصی از مردم مانند دانشجویان، کشاورزان، پزشکان، کارگران، مهندسان و دیگر مشاغل خاص مجاز می باشد . لازم به ذکر است عضویت در این نوع شرکت ها، از هیچ محدودیتی برخوردار نبوده و شرکت موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط می باشد.

قوانین شرکت های تعاونی

 • تعداد متقاضيان باید قبل از تاسیس شرکت، مشخص شود.
 • ذکر عنوان تعاونی در کنار نام شرکت ضروری می باشد.
 • در شرکت تعاونی، هیچ یک از اعضا بر دیگری برتری ندارد.
 • برای فعاليت شرکت می بایست با توجه به نیاز متقاضيان، موضوع مناسبی انتخاب شود.
 • به منظور تاسیس شرکت، باید از اداره کل تعاون شهر مورد نظر توافقنامه اولیه را دریافت نمود.
 • صدور و تحویل مجوز تاسیس شرکت تعاونی بر عهده وزارت تعاون کشور می باشد.
 • تنها افراد واجد شرایط مجاز به عضویت، فعالیت و نظارت بر امور شرکت را خواهند داشت.
 • شرکت های تعاونی دارای بیش از 500 عضو، به عنوان شرکت های تعاونی بزرگ محسوب می ‌شوند.
 • مدیر عامل می‌ تواند از اعضای هیئت مدیره یا خارج از شرکت باشد.
 • بازرسان شرکت به هیچ عنوان نباید با ‌اعضای هیئت مدیره نسبت خویشاوندی داشته باشد.
 • مهم ترین تصمیمات شرکت مانند تعیین اعضای هیئت مدیره، از طریق رای گیری در مجمع عمومی اتخاذ می گردد.
 • هر یک از اعضای مجمع عمومی دارای تنها یک حق رای بوده که با میزان سهام او در شرکت ارتباطی ندارد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی

 • اساسنامه شرکت در 4 نسخه
 • ارائه مجوز ثبت تعاونی از وزارت تعاون
 • فیش واریز سرمایه شرکت به صندوق تعاون در 3 نسخه
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 • لیست نام و امضای افراد حاضر در اولین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 • مشخصات فردی اعضای اولین هیئت مدیره و بازرسان شرکت
 • صورت جلسه شرکت جهت تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرسان در 3 نسخه