ثبت شرکت در خارج از کشور

Immiex image

امروزه، ثبت شرکت در خارج از کشور، یکی از افق های پیش روی اکثر بازرگانان بین المللی و صاحبان مشاغل بزرگ در ایران است. اگرچه ثبت شرکت بدون شناخت عمیق از کشور مقصد می تواند چالش برانگیز باشد .
لذا، برای اینکه بتوانید فعالیتهای تجاری سازماندهی شده و سیستماتیکی را انجام دهید، ابتدایی ترین قدم ، کسب اطلاعات کافی و کارآمد از نحوه ی سرمایه گذاری در کشور مقصد است.
به طور معمول شرکت ها با انگیزه های خاصی وارد بازارهای خارجی می شوند.در این حالت آن ها ابتدا بازارهایی را برمی گزینند که فاصله فرهنگی و اقتصادی کمی نسبت به بازارهای آن ها داشته باشند و از انتخاب بازارهایی که کاملاَ با آن ها غریبه هستند اجتناب می کنند.
ثبت شرکت بین المللی دارای مزایای بسیار زیادی است که هر کس می تواند با توجه به ضوابط موجود، شرایط را به نفع خود انتخاب کند.
از جمله مزایای ثبت شرکت در خارج از کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت

افتتاح حساب بانکی بین المللی

دور زدن تحریم های موجود

ورود به بازارهای بین المللی و تولید انبوه و حجم بالای محصولات

دستیابی به هم افزایی

مدیریت بهتر منابع و نیروی انسانی

استفاده از معافیت های مالیاتی و سایر مشوق های صادراتی