اصول و فنون مذاکرات

Immiex image

مذاکره یعنی حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند. بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد. دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با یکدیگر مذاکره می‌کنند. کسانی که درگیر مذاکره می‌شوند برای “داد و ستد” که زیربنای مفهوم مذاکره است،‌ آماده‌اند.

ما با توجه به مرزهای فرهنگی و ملی مختلفی که با آن روبرو هستیم باید با شیوه های مختلف معاملات فروش و مذاکرات تجاری آشنا باشند. این به مفهوم آن است که مذاکره کنندگان در تعامل با افرادی با فرهنگ‌های ناهمگون بوده و باید قادر باشند سبک‌های مذاکرات متفاوتی را با توجه به موقعیت ارایه نمایند. برخورداری از اطلاعات مربوط به اصول و فنون مذاکرات تجاری در محیط بین المللی، به درک موانع بالقوه مرتبط با فرهنگ که پیش روی مذاکره کنندگان تجاری بین المللی است، کمک کرده و این موانع که می توانند عاملی در شکست مذاکرات میان فرهنگی باشند، یاری می کند. بر این اساس در این دوره به تشریح نکات، اصول و شیوه های کاربردی مذاکره در جلسات مذاکرات برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.

دوره آموزش مذاکره

محتوا دوره آموزشی اصول و فنون مذاکرات:

آشنایی با اصول مذاکره و به طور خاص مذاکره تجاری
پرورش مدل ذهنی مناسب برای مذاکره موفق
استراتژی موفقیت در مذاکره: نگاه به مذاکره به عنوان یک بازی
توسعه آگاهی تجاری و آشنایی با مفاهیم کسب و کار
شناخت و درک روندهای حاکم بر صنعت و بازار
شناخت انواع مذاکره و استراتژی های مذاکره
شناخت فرایند مذاکره
زمان شناسی و مدیریت زمان، از جمله اصول مذاکره موفق
هوش سیاسی در مذاکره
آماده سازی و برنامه ریزی برای مذاکره
انگیزه شناسی در مذاکره های روزمره و مذاکره های تجاری
کار تیمی در مذاکره برای موفقیت در مذاکره گروهی
شخصیت شناسی در مذاکره و نیز آشنایی با الگوهای رفتارشناسی
کاربرد هوش هیجانی در مذاکره
اهمیت مهارت مدیریت جلسه در مذاکره
مدیریت فضای احساسی حاکم بر جلسه مذاکره
شناخت و تحلیل تأثیر تفاوت‌های فرهنگی در مذاکره
توسعه و بهبود مهارت ارتباطی برای مذاکره
اصول نمایندگی
مدیریت تعارض و میانجی گری در مذاکره
مدیریت امتیازدهی و خلق امتیاز
تاکتیک های مذاکره
ترفندها و تکنیک های مذاکره
آشنایی با انواع قراردادهای تجاری و نحوه تنظیم آن‌ها
برای شرکت در دوره های آموزش مذاکره با ما تماس بگیرید.
با ما به آرزوهایتان می رسید. چشم هایمان را با آب زلال بشوییم، دنیا رنگ و بوی دیگری دارد.